Szukaj na tym blogu

sobota, 26 października 2013

Co to jest zatrucie zęba? - i co ma to wspólnego z dodatkiem do żywności E 240

Co to jest zatrucie zęba? - i co ma to wspólnego z dodatkiem do żywności E 240 .???

Zatrucie zęba to w gruncie rzeczy uśmiercenie nerwu biegnącego wewnątrz zęba.
To zakażony nerw jest źródłem silnego bólu, który odczuwamy w chorym zębie.
Dewitalizaja zęba polega na otwarciu komory zęba oraz wypełnieniu jej wkładką dewitalizacyjną (czyli trutką),
która doprowadza po pewnym czasie do obumarcia nerwów w tkance wypełniającej zakażony ząb.
Czym zatruwa się ząb?

Do zatruwania zęba używa się substancji o nazwie paraformaldehyd
. Działa ono toksycznie na nerwy w miazdze zęba, co doprowadza do ich obumarcia.

Niestety, toksyczność paraformaldehydu nie kończy się na tkankach nerwowych zatrutego zęba.
Może on mieć również negatywny wpływ na okoliczne nerwy i kości. Badania wykazały jego działanie rakotwórcze (wywołują raka)
, mutogenne (zmieniają organizm) oraz cytotoksyczne (mają zdolność uśmiercania niektórych komórek).
U pacjentów leczonych za pomocą dewitalizacji odkryto obecność paraformaldehydu w takich organach jak wątroba, płuca czy mózg.

Toksyczność zatrucia stomatologicznego jest najważniejszym powodem odejścia dentystów od tej techniki. Inna ważna przyczyna to rozwój technologii znieczulania,
która pozwala znieść ból pacjenta do tego stopnia, że usunięcie chorej, ale żywej, tkanki nerwowej zęba podczas leczenia kanałowego jest możliwe bez dewitalizacji
. To oszczędza czas i komplikacje.
Kiedy trzeba zatruć ząb?

Rola zatrucia polega na uśmierceniu chorego nerwu wewnątrz zęba, żeby pacjent nie odczuwał bólu podczas zabiegu oczyszczania kanału. Jeśli nasz nerw jest już martwy,
zatrucie na pewno nie będzie potrzebne. Dentysta jest gotowy do usunięcia chorej miazgi i oczyszczenia wnętrza zęba.


Jeśli nerw nie obumarł, a znieczulenie nie daje zadowalających efektów (pacjent wciąż odczuwa silny ból),
zatrucie zęba może być konieczne. Na skutek dewitalizacji tkanka nerwowa ulegnie zniszczeniu i ingerencja w nią przestanie nas boleć
. Zabieg leczenia kanałowego wciąż będzie jednak wykonywany w znieczuleniu, bardziej po to, żeby rozwiać obawy pacjentów niż żeby uśmierzać rzeczywisty ból
. Nerw będzie przecież martwy.

Czyli u dorosłych pacjentów zatrucie zęba stosuje się tylko wtedy, gdy zwykłe znieczulenia nie działają w momencie oczyszczania komory oraz kanałów zęba
z chorej tkanki nerwowej. Zabieg jest także wykonywany u dzieci borykających się z zębami mlecznymi, jeśli panicznie boją się znieczulenia zastrzykiem i uniemożliwiają pracę dentyście.
Czy zatrucie zęba jest bezpieczne?

Paraformaldehyd, substancja używana do dewitalizacji zęba, jest toksyczna i nieprzyjazna dla organizmu.
Dobrze wykonany zabieg nie powinien mieć wpływu na resztę organizmu, ale badania pacjentów po zatruciu zęba wskazują na jej obecność w innych częściach ciała – mózgu, nerkach, płucach, węzłach chłonnych.

Szczególnie niepożądana jest sytuacja, gdy zatrucie wypadnie z wnętrza zęba i przedostanie się przewodem pokarmowym do reszty organizmu
. Zdarzają się także pacjenci, który – zadowoleni z faktu, że bóle zęba ustały – nie wracają do dentysty, żeby usunąć wkładkę dewitalizacyjną i dokończyć leczenie kanałowe.
Nie warto tak ryzykować, nawet jeśli boimy się kolejnej wizyty.PARAFORMALDEHYD 25KG stosowany w rolnictwie http://sklep-galvet.pl/paraformaldehyd-25kg-p-64.html

Netto: 212,00zł


Właściwości:
Paraformaldehydem nazywamy polimer formaldehydu.

Paraformaldehyd ulega rozkładowi na monomer formaldehydu pod wpływem ciepła.
Zalecamy wsypać po ok. 1 łyżeczce do gniazd lęgowych. Pod wpływem ciepła zwierząt oraz temperatury w kurniku dochodzi do sukcesywnego rozpadu na formę monomeryczną formaldehydu, co oddziaływuje bakteriostatycznie na gniazda.

UWAGA!
1 łyżeczka paraformaldehydu zapewnia właściwą dezynfekcję na około 7 dni.

Nazwa substancji: PARAFORMALDEHYD*

Synonimy: paraform, polioksymetylen

Wzór chemiczny: (CH2O)n

Masa molowa: (30,03)n

Numer CAS: 30525-89-4

Numer WE: -

Zastosowanie: Półprodukt chemiczny, produkcja żywic.

Właściwości:

Forma: ciało stałe
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
pH: 6 -9
Temperatura topnienia: 120 - 170°C
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: 300°C
Temperatura zapłonu: około 70°C
Granice wybuchowości dla gazowego formaldehydu:
- dolna: 7%
- górna: 73%
Ciśnienie pary: 1,93 mbar (25°C)
Gęstość: 1,3 g/cm3 (20°C)
Ciężar nasypowy: 500 - 800 kg/m3
Rozpuszczalność:
w wodzie: słabo rozpuszczalny (20°C)
w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych
log P(o/w): brak danych

Paraformaldehyd, poliformaldehyd, paraform, polioksymetylen, -[-O-CH2-]n-,
liniowy produkt polimeryzacji aldehydu mrówkowego, biała, bezpostaciowa masa, temperatura topnienia ok. 150-160°C,
połączona jest z rozkładem do metanalu. Paraformaldehyd jest stałą mieszaniną małocząsteczkowych polioksymetylenów.
Rozpuszcza się w stężonych alkaliach. Ogrzewany z kwasem siarkowym(VI) wydziela gazowy formaldehyd.

Jest surowcem do otrzymywania urotropiny, tworzyw sztucznych. W postaci sprasowanych kostek stosowany jako paliwo w kuchenkach turystycznych.
Służy także jako środek dezynfekcyjny.
==========================================================
Paraformaldehydem nazywamy polimer formaldehydu.

Paraformaldehyd ulega rozkładowi na monomer formaldehydu pod wpływem ciepła. ///////////////w tym przypadku będzie to ciepło ludzkiego ciała.

czym jest FORMALDEHYD- Aldehyd mrówkowy (formaldehyd, nazwa syst.: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny,
Jest stosowany również jako konserwant. Jego numer jako dodatku do żywności to E 240.???????E 240,E 240,E 240,E 240,E 240,E 240,E 240 ?????????????????.
Formaldehyd został sklasyfikowany jako substancja toksyczna i żrąca oraz rakotwórczaFormaldehyd w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem o charakterystycznym gryzącym zapachu, temperaturze wrzenia 19,5oC,
temperaturze topnienia - 92oC, który miesza się we wszystkich stosunkach z wodą, etanolem, eterem dietylowym oraz węglowodorami i terpentyną.
Bardzo łatwo polimeryzuje i tworzy paraformaldehyd.

W praktyce jest najczęściej używany w postaci 40-procentowego roztworu wodnego zwanego formaliną.
Jest otrzymywany na skalę przemysłową przez katalityczne utlenienie metanolu.

Formaldehyd jest stosowany najczęściej jako surowiec do produkcji wielu barwników, żywic syntetycznych,
w garbarstwie, fotografice, do konserwacji i utrwalania preparatów anatomicznych i histopatologicznych oraz jako środek dezynfekujący.

Formaldehyd został sklasyfikowany jako substancja toksyczna i żrąca oraz rakotwórcza kategorii 3.
Jest to substancja prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi wg rozporządzenia MZiOS z dnia 11 września 1996 r. oraz wg IARC (grupa 2A).
W stężeniach powyżej 25-procentowych działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Wywołuje oparzenia
.i nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia. Może powodować uczulenia w przypadku kontaktu ze skórą.

* Objawy zatrucia ostrego: w małych stężeniach, nieco przekraczających stężenia dopuszczalne, wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek; w większych (ok. 15 g/ml) - kaszel, ból głowy, uczucie duszności, kołatanie serca. Może spowodować skurcz oskrzeli

* W dużych stężeniach, przekraczających 60 mg/ml, może nastąpić skurcz głośni, obrzęk krtani lub obrzęk płuc. Następstwem może być zapalenie płuc.

* Skażenie skóry roztworem wodnym (formaliny) wywołuje ból, zaczerwienienie i oparzenie chemiczne.

* Skażenie oczu powoduje ostry stan zapalny spojówek z ryzykiem uszkodzenia rogówki.

* Drogą pokarmową, w postaci formaliny, wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej i dalszych części przewodu pokarmowego, bóle brzucha z ryzykiem krwawień i perforacji.

* Dawka śmiertelna formaldehydu wynosi 30 - 60 ml.

* Objawy zatrucia przewlekłego: może powodować zapalenie oskrzeli (u osób nadwrażliwych - astmę oskrzelową), świąd skóry i jej podrażnienie oraz wyprysk alergiczny.


FRAGMENT POSTU z forum dentystycznego ,

Uczulenie na paraformaldehyd
Witam!

Strasznie mało informacji jest w internecie odnośnie alergii na paraformaldehyd. Ja niestety jestem na niego uczulona. Ostatnio pani stomatolog nie popatrzyła w kartę i zaaplikowała mi to do zęba.
Na drugi dzień zaczęła się szybko przemieszczająca pokrzywka po całym ciele oraz puchnięcie warg, okolicy oczu.
Szybko pojechałam do dentysty wyjąć ten opatrunek z zęba ale od wyjęcia minęły 3 dni i dalej niestety mam przemieszczającą się pokrzywkę.
Cały czas jestem na clemastinie. Mam pytanie jak długo paraformaldehyd jest w stanie utrzymywać się w organizmie?
WNIOSEK
zatrucie zęba niczym się nie różni od jedzenia przetworów żywnościowych , w których znajduje się wszystkim dobrze znany konserwant dodatek do żywności E 240 .
E 240,E 240,E 240,? substancja toksyczna i żrąca oraz rakotwórcza powodująca nieodwracalne zmiany w stanie zdrowia .
Całą informację mam przesłaną mailem i nie znam źródła

1 komentarz:

  1. Klinika dentystyczna jak z bajki - www.centrum-stomatologii.pl. Specjalista, który pomógł mi już wiele razy.

    OdpowiedzUsuń